Baltic Horizon Fund

Nimi Baltic Horizon Fund
Emissioon Fondiosakute noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 15.07.2019

Emitendi andmed

Emitendi nimi Baltic Horizon Fund (Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS)
Registrikood 11025345
Aadress Tornimäe 2, Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3102
Prospekti registreerimise kuupäev 15.07.2019
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad I, II, XII, XV, XXII