Coop Pank aktsiaselts

Nimi Coop Pank aktsiaselts
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 11.11.2019

Emitendi andmed

Emitendi nimi Coop Pank aktsiaselts
Registrikood 10237832
Aadress Narva mnt 4, 15014, Tallinn, Eesti

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.1/3973
Prospekti registreerimise kuupäev 11.11.2019
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1 ja 11