EfTEN Real Estate Fund III AS

Nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Emissioon aktsiaemissioon
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 17.04.2017

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.6/1465
Prospekti registreerimise kuupäev 17.04.2017
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 6 271 550 €
Pakutavate väärtpaberite arv 500 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 €
Pakkumise alguskuupäev 18.04.2017

Pakkumise lõppkuupäev

02.05.2017
Prospekti koostamise alus