AS Inbank

Nimi AS Inbank
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 02.12.2019

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Inbank
Registrikood 12001988
Aadress Niine tn 11, 10414, Tallinn, Eesti

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5016
Prospekti registreerimise kuupäev 02.12.2019
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14