AS LHV Group

Nimi AS LHV Group
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 09.09.2019

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS LHV Group
Registrikood 11098261
Aadress Tartu mnt 2, Tallinn, Eesti

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3970
Prospekti registreerimise kuupäev 09.09.2019
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 2 200 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 €
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 3, 12, 20