AS LHV Group

Nimi AS LHV GROUP
Emissioon Võlakirjade pakkumise programm
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 29.10.2018

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3405-5
Prospekti registreerimise kuupäev 29.10.2018
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

20.05.2019

03.06.2019

Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Pakkumise maht 45 000 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv 45 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1000
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad IV, V, XXII