Olympic Entertainment Group AS

Nimi Olympic Entertainment Group AS
Prospekti registreerimise kuupäev 29.09.2006

Emitendi andmed

Emitendi nimi Olympic Entertainment Group AS
Registrikood 10292898
Aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti
Telefon +372 6671 250
Faks +372 6671 270
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1953
Prospekti registreerimise kuupäev 29.09.2006
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 15400000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10
Pakkumise alguskuupäev 02.10.2006

Pakkumise lõppkuupäev

17.10.2006
Prospekti koostamise alus