AS PRFoods

Nimi AS PRFoods
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 09.03.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS PRFoods
Registrikood 11560713
Aadress Pärnu mnt 141, 11314, Tallinn, Eesti
Emitendi veebileht https://prfoods.ee/investor-relations/notes

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/776
Prospekti registreerimise kuupäev 09.03.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 16.03.2020
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 8 ja 16