AS LHV Kindlustus

Ärinimi
AS LHV Kindlustus
Registrikood
14973611
Aadress
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon
6800400
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
8 000 000

Tegevusload

Luba: 4.1-1/207

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/207
Tegevusloaga piiritletud tegevus

õnnetusjuhtumikindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 1)

haiguskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 2)

maismaasõidukite kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 3)

veesõidukite kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 6)

tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 8)

muu varakindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 9)

mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 10)

veesõiduki valdaja vastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 12)

tsiviilvastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 13)

finantskahjude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 16)

abistamisteenuste kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 18)

Olulist osalust omavad isikud

LHV Group AS
65
Toveko Invest OÜ
35
Rida
Sisu
Osaluse suurus protsentides Nimi
65
LHV Group AS
35
Toveko Invest OÜ