Swedbank P&C Insurance AS

Ärinimi
Swedbank P&C Insurance AS
Registrikood
11269248
Aadress
Liivalaia 8, 10118 Tallinn
Telefon
888 2100
Faks
888 2221
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
21 210 000

Tegevusload

Luba: 45

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
45
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )

Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )

Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )

Luba: 20

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
20
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )

Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )

Filiaalid

Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiâle

Asukohariik
Läti Vabariik
Ärinimi
Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiâle
Aadress
Balasta dambis 15, Riga, Latvia
Telefon
+371 67444449
Faks
+371 67446971
E-posti aadress
apdrosinasana@swedbank.lv
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
85
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )

Swedbank P&C AS Lietuvos filialas

Asukohariik
Leedu Vabariik
Ärinimi
Swedbank P&C AS Lietuvos filialas
Aadress
Konstitucijos prospektas 20A, 03502 Vilnius
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
40
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
100
Swedbank AS