Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited

Andmed
Ärinimi
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum
2. Haigestumine
3. Maismaasõidukid
6. Veesõidukid
7. Transiitkaup
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
10. Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
18. Abistamisteenus
Viimati muudetud: 27/02/2023 - 13:49