ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Ärinimi
ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Riik
Hispaania
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )