American Steamship Owners Marine Insurance Company (Europe) Limited

Andmed
Ärinimi
American Steamship Owners Marine Insurance Company (Europe) Limited
Riik
Küpros
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
17. Õigusabikulud
Viimati muudetud: 27/04/2023 - 13:20