Amtrust International Underwriters Dac

Andmed
Ärinimi
Amtrust International Underwriters Dac
Aadress
6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48
Riik
Iirimaa
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
Viimati muudetud: 03/07/2020 - 14:31