Assicurazioni Generali S.p.A.

Andmed
Ärinimi
Assicurazioni Generali S.p.A.
Riik
Itaalia
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
4. Raudteeveeremid
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju
Viimati muudetud: 01/11/2019 - 11:19