Assuranceforeningen Gard (gjensidig)

Ärinimi
Assuranceforeningen Gard (gjensidig)
Riik
Norra
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )