AXA Insurance dac

Andmed
Ärinimi
AXA Insurance dac
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum
2. Haigestumine
9. Muud vara kahjustused (alates 27.03.2019)
13. Üldine vastutus (alates 27.03.2019)
16. Mitmesugune finantskahju (alates 27.03.2019)
17. Õigusabikulud (alates 27.03.2019)
18. Abistamisteenus
Viimati muudetud: 28/03/2019 - 11:23