BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A.

Andmed
Ärinimi
BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A.
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju

Viimati muudetud: 27/02/2024 - 15:30