Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft

Andmed
Ärinimi
Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ainult vedaja vastutuse ulatuses, v. a liikluskindlustus
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Viimati muudetud: 26/07/2018 - 11:45