Försäkringsaktiebolaget Skandinavska Enskilda captive

Ärinimi
Försäkringsaktiebolaget Skandinavska Enskilda captive
Riik
Rootsi
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
239/73 Lisa
Lisa
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )