Generali Versicherung AG

Ärinimi
Generali Versicherung AG
Riik
Austria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ainult vedaja vastutuse ulatuses, v. a liikluskindlustus
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )