NorthStandard EU DAC (endine North of England P&I Designated Activity Company)

Andmed
Ärinimi
NorthStandard EU DAC (endine North of England P&I Designated Activity Company)
Riik
Iirimaa
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 1)
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 4)
Õhusõidukite kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 5)
Veesõidukite kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 6)
Transporditavate kaupade kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 7)
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 8)
Muu varakindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 9)
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 11)
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 12)
Tsiviilvastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 13)
Garantiikindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 15)
Finantskahjude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 16)
Õigusabikulude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 17)
Viimati muudetud: 15/11/2023 - 13:47