123 Kindlustuskonsultatsioonid OÜ

Ärinimi 123 Kindlustuskonsultatsioonid OÜ
Registrikood 11350281
Telefon 5019001
E-post taavi@123kindlustus.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Taavi Mäesepp
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus