ABC Motors AS

Ärinimi ABC Motors AS
Registrikood 10844561
Telefon 674 7700
E-post info@abcmotors.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Raimo Kaarlaid
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus