Amserv Auto AS

Ärinimi Amserv Auto AS
Registrikood 10000018
Telefon 6502118
E-post margus.nommik@amserv.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Margus Nõmmik
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus