AP Kindlustuse OÜ

Ärinimi AP Kindlustuse OÜ
Registrikood 11544571
Telefon 5025300
E-post apkindlustus@qmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Anne Pebre
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
veesõidukite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus