Atlante OÜ

Ärinimi Atlante OÜ
Registrikood 10984701
Telefon 748 4444
E-post info@atlante.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Indrek Jaks
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
õigusabikulude kindlustus
finantskahjude kindlustus
haiguskindlustus