Cautelaris OÜ

Ärinimi Cautelaris OÜ
Registrikood 11711715
Telefon 5047314
E-post cautelaris@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Viivika Veide
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus