City Motors AS

Ärinimi City Motors AS
Registrikood 10811125
Telefon 626 4070
E-post info@eesti-renault.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Vello Tamm
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus