CWT Estonia AS

Ärinimi CWT Estonia AS
Registrikood 10417646
Telefon 6407710
E-post info@kalevatravel.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Merike Hallik
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus