AT Devorex OÜ

Ärinimi AT Devorex OÜ
Registrikood 11195389
Telefon 664 4890
E-post info@devorex.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tiina Kipper
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus