Dinaras OÜ

Ärinimi Dinaras OÜ
Registrikood 14369921
Telefon +37255663446
E-post marika@ootoo.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marika Pops
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õigusabikulude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
haiguskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
finantskahjude kindlustus