Ene Siibak

Ärinimi Ene Siibak
Registrikood 46101116019
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ene Siibak
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus