Estair OÜ

Ärinimi Estair OÜ
Registrikood 10303109
Telefon 661 0510
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kõu Lipp
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus