Ester Salumets

Ärinimi Ester Salumets
Registrikood 45402036017
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ester Salumets
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
garantiikindlustus