Eurostauto OÜ

Ärinimi Eurostauto OÜ
Registrikood 11552317
Telefon 671 0900
E-post eurost@eurostauto.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kalle Kaldjärv
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus