AS G4S Eesti

Ärinimi AS G4S Eesti
Registrikood 10022095
Telefon 6511888
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Priit Sarapuu
Kindlustusandja Seesam Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus