Helje Lipp

Ärinimi Helje Lipp
Registrikood 45409035719
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Helje Lipp
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus