Info-Auto AS

Ärinimi Info-Auto AS
Registrikood 10078598
Telefon 671 0000
E-post infoauto@infoauto.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Viktor Siilats
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus