Novell Reisibüroo OÜ

Ärinimi Novell Reisibüroo OÜ
Registrikood 12316470
Aadress Ida-Viru maakond, Narva linn, Võidu prospekt 6, 21007
Telefon 3572509
E-post ljudmilasp@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Svetlana Shchukina
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus