SEB Pank AS

Ärinimi SEB Pank AS
Registrikood 10004252
Telefon +372 6655100
E-post info@seb.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ainar Leppänen
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus