Bigbank AS

Ärinimi
Bigbank AS
Registrikood
10183757
Aadress
Riia tn 2, 51004 Tartu
Telefon
+372 737 7570
Faks
+372 737 7582
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
8 000 000

Tegevusload

Luba: 73

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
73
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba

Filiaalid

BIGBANK AS Latvijas filiäle

Asukohariik
Läti
Ärinimi
BIGBANK AS Latvijas filiäle
Aadress
Gustava Zemgala gatve 78-1, Riga, LV-1039
Telefon
+371 67116063
E-posti aadress
info@bigbank.lv
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
4.1-1/83
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
6. Tagatised ja kohustused

BIGBANK AS Consumer Finance Sucursal en Espana

Asukohariik
Hispaania
Ärinimi
BIGBANK AS Consumer Finance Sucursal en Espana
Aadress
C/ GENERAL PERON 27 3, MADRID
Telefon
+34 902 767 000
E-posti aadress
info@bigbank.es
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
4.1-1/37
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)

BIGBANK AS Sverige Filial

Asukohariik
Rootsi
Ärinimi
BIGBANK AS Sverige Filial
Aadress
S:t Eriksgatan 117, 13343 Stockholm
Telefon
+46 8 550 482 00
E-posti aadress
info@bigbank.se
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
4.1-1/94
Filiaali kolmandas riigis avamise loa andmise otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine

BIGBANK AS filialas

Asukohariik
Leedu
Ärinimi
BIGBANK AS filialas
Aadress
Jogailos g. 4, Vilnius 01116
Telefon
+370 5205 8788
E-posti aadress
info@bigbank.lt
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
4.1-1/59
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali loa muutmise, lõppemise, kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse/ettekirjutuse tegemise ja ning jõustumise number
4.1-1/11
Filiaali loa muutmise, lõppemise, kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse/ettekirjutuse tegemise ja ning jõustumise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent

BIGBANK AS Suomen sivuliike

Asukohariik
Soome
Ärinimi
BIGBANK AS Suomen sivuliike
Aadress
Panimokatu 4, 00580, Helsinki
Telefon
09 4259 9691
E-posti aadress
info@bigbank.fi
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
4.1-1/74
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
6. Tagatised ja kohustused

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/31
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Kõik EEA riigid
2. Laenutehingud
Kõik EEA riigid
6. tagatis- ja garantiitehingud
Kõik EEA riigid
Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
Vahur Voll
50
Parvel Pruunsild
50