Coop Pank AS

Ärinimi
Coop Pank AS
Registrikood
10237832
Aadress
Narva mnt 4, 15014 Tallinn
Telefon
+372 669 0900
Faks
+372 661 6037
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
61 756 051.44

Tegevusload

Luba: EP-17 PO

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
EP-17 PO
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/145
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Saksamaa Liitvabariik
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Austria Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/113
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Hispaania Kuningriik
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Madalmaade Kuningriik
Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
38,7735
Coop Investeeringud OÜ