AS Inbank

Ärinimi
AS Inbank
Registrikood
12001988
Aadress
Niine 11, 10414 Tallinn
Telefon
+372 640 8080
Faks
+372 640 8081
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
688 810

Tegevusload

Luba: 4.1-1/31

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/31
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba, mis ei hõlma õigust osutada väärtpaberituru seaduse § 43 lõikes 1 sätestatud investeerimisteenuseid ja väärtpaberituru seaduse §-s 44 sätestatud investeerimiskõrvalteenuseid

Filiaalid

AS Inbank Joint Stock Company-Branch in Poland

Asukohariik
Poola Vabariik
Ärinimi
AS Inbank Joint Stock Company-Branch in Poland
Aadress
RIVERSIDE PARK ul. Fabryczna 5, 00-446, Warszawa
Telefon
0048 514 668 987
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
4.1-1/180
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)

AS Inbank filialas

Asukohariik
Leedu Vabariik
Ärinimi
AS Inbank filialas
Aadress
Kareivių str. 11B, Vilnius, Leedu Vabariik
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
4.1-1/148
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
– otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
– maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
– kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
15. E-raha väljastamine

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/123
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Saksamaa Liitvabariik
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Austria Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4 .1-1/4
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Hollandi Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/91
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
15. E-raha väljastamine.
Leedu Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/104
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/32
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
Läti Vabariik
Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
25,8
Cofi Investeeringud OÜ