AS LHV Pank

Andmed
Ärinimi
AS LHV Pank
Registrikood
10539549
Aadress
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon
+372 680 0400
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 680 0410
Aktsia- või osakapitali suurus
141 500 000
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/37

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/37
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba

Luba

Tegevusloaga piiritletud tegevus

Pandikirjaseaduse § 3 lõikes 1 sätestatud pandikirjade emiteerimise täiendav tegevusluba

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
AS LHV Group
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/49
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Läti Vabariik
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
Läti Vabariik
3. Kapitalirent
Läti Vabariik
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
Läti Vabariik
4a. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
Läti Vabariik
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
Läti Vabariik
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole: — otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus — maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase või muu sarnase vahendi abil — kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
Läti Vabariik
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina: — otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus — maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil — kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
Läti Vabariik
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
Läti Vabariik
4g. Maksetehingute täitmine, kus maksja nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või IT-seadme abil ning makse tehakse telekommunikatsiooni- või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, kes tegutseb üksnes vahendajana makseteenuse kasutaja ning kaupade ja teenuste tarnija vahel (*)
Läti Vabariik
4f. Rahasiire
Läti Vabariik
6. Tagatised ja kohustused
Läti Vabariik
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
Läti Vabariik
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
Läti Vabariik
7b. välisvaluutaga
Läti Vabariik
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
Läti Vabariik
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
Läti Vabariik
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
Läti Vabariik
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
Läti Vabariik
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
Läti Vabariik
11. Vara valitsemine
Läti Vabariik
12. Väärtpaberite hoidmine
Läti Vabariik
14. Pangahoidla teenused
Läti Vabariik
Punktis 4g osutatud tegevus ei hõlma laenu andmist kooskõlas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 16 lõikes 3 sätestatud tingimustega
Läti Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/45
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Soome Vabariik
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
Soome Vabariik
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
Soome Vabariik
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
Soome Vabariik
6. Tagatised ja kohustused
Soome Vabariik
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
Soome Vabariik
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
Soome Vabariik
7b. välisvaluutaga
Soome Vabariik
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
Soome Vabariik
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
Soome Vabariik
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
Soome Vabariik
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
Soome Vabariik
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
Soome Vabariik
10. Rahamaakleri tegevus
Soome Vabariik
11. Vara valitsemine
Soome Vabariik
12. Väärtpaberite hoidmine
Soome Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/40
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole: — otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus — maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase või muu sarnase vahendi abil — kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
Belgia Kuningriik
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
Belgia Kuningriik
4g. Maksetehingute täitmine, kus maksja nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või IT-seadme abil ning makse tehakse telekommunikatsiooni- või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, kes tegutseb üksnes vahendajana makseteenuse kasutaja ning kaupade ja teenuste tarnija vahel (*)
Belgia Kuningriik
Punktis 4g osutatud tegevus ei hõlma laenu andmist kooskõlas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 16 lõikes 3 sätestatud tingimustega
Belgia Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/86
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Saksamaa Liitvabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/86
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/17
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Austria Vabariik
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
Austria Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/65
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Hollandi Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/65
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Hispaania Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/17
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
Rootsi Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/17
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
Leedu Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/17
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
Taani Kuningriik
Emitendid, kelle suhtes turutegijana tegutsetakse
Emitendi ärinimi Väärtpaberi ISIN Turutegemise algus
Apranga
LT0000102337
TKM Grupp
EE0000001105
Tallinna Sadam
EE3100021635
Tallinna Vesi
EE3100026436
DelfinGroup
LV0000101806
Infortar
EE3100149394
Linda Nektar
EE3100060344
Madara Cosmetics
LV0000101624
VIRŠI-A
LV0000101848
Viimati muudetud: 17/06/2024 - 14:45