Newedge Group

Ärinimi
Newedge Group
Riik
Prantsusmaa
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X   X X X     X X   X X X X      
C2 X X X   X X X     X X   X X X X      
C3 X X X   X X X     X X   X X X X      
C4 X X X   X X X     X X   X X X X      
C5 X X X   X X X     X X   X X X X      
C6 X X X   X X X     X X   X X X X      
C7 X X X   X X X     X X   X X X X      
C8 X X X   X X X     X X   X X X X      
C9 X X X   X X X     X X   X X X X      
C10 X X X   X X X     X X   X X X        
C11                                      
Tabeli selgitus