Saxo Bank A/S

Ärinimi
Saxo Bank A/S
Riik
Taani
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C2
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C3
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C4
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C5
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C6
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C7
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C8
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C9
X
X
 
X
X
 
X
X
 
X
   
X
X
 
X
     
C10
X
X
 
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus