AS Citadele banka Eesti filiaal

Ärinimi
AS Citadele banka Eesti filiaal
Registrikood
11971924
Aadress
Narva mnt 63/1, 10152 Tallinn
Telefon
+372 770 0000
Faks
+372 770 0001
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Riik
Läti Vabariik
Registri nimetus
Äriregister
Vahenduse eest vastutava filiaali juhataja nimi
Dace Benhena
Load
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
4.1-1/43
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
13. Krediidiinfo teenuste osutamine