OP Corporate Bank plc Eesti filiaal

Ärinimi
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
Registrikood
11534064
Aadress
Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn
Telefon
+372 663 0840
Faks
+372 663 0841
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Riik
Soome
Registri nimetus
Äriregister
Vahenduse eest vastutava filiaali juhataja nimi
Hannes Kaadu
Load
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
4.1 -1 /7
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
2006/48
Lisa 1
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
Täiendavad teenused MiFID direktiivi (2006/48/EÜ) alusel
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1                                      
C2 X X X   X         X X   X            
C3                   X                  
C4 X X X   X         X X   X            
C5                                      
C6                                      
C7                                      
C8                                      
C9                                      
C10                                      
C11                                      
Tabeli selgitus
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Nimi Aadress Telefon E-posti aadress Veebilehe aadress
Financial Supervisory Authority
Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, 00101 Helsinki
+358 9 183 51
kirjaamo@finanssivalvonta.fi