Elukindlustuse sektori III kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta kolmanda kvartali seisuga 3 elukindlustusseltsi, kellest kahel on filiaalid ka Leedus ja Lätis.

Põhinäitajad

II kvartal 2018 Muutus III kvartal 2018
Kindlustusmaksete maht 56 mln € 55 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 30 mln € 26 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,05 mld € 1,07 mld €
Kindlustuskohustuste maht 735 mln € 747 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 15,2% 15,2%
Kasum 5,8 mln € 8,6 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 176% 175%

 

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2018. aasta kolmandas kvartalis kindlustusmakseid 55 miljoni euro ulatuses ehk 2% vähem kui teises kvartalis. Aasta esimese üheksa kuuga koguti kindlustusmakseid kokku 170 miljonit eurot ehk 2% rohkem kui aasta varem samal perioodil. 

Elukindlustusseltside hüvitiste maht oli kolmandas kvartalis 26 miljonit eurot, 4% vähem kui teises kvartalis. 2018. aasta esimese üheksa kuu jooksul maksti hüvitisi 15% võrra vähem kui 2017. aasta samal perioodil.

Suurima osa elukindlusmaksete mahust moodustasid jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted (48% kindlustusmaksetest), kasumiosalusega tooted (29%)  ja muu elukindlustus (15%).  

Elukindlustusseltside varade maht kasvas kvartaliga 2,4% võrra ehk 1,07 miljardi euroni.

Aasta esimese üheksa kuuga teenisid elukindlustusseltsid 19,7 miljonit eurot kasumit, mis oli 12% võrra vähem kui 2017. aasta samal perioodil. Kolmanda kvartali kasum moodustas sellest 8,6 miljonit eurot. Kasum oli väiksem peamiselt investeerimistegevuse tõttu.

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega oli kolmanda kvartali lõpus 175%. Nõuet täitsid kõik elukindlustusseltsid.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Solventsuskapitalinõuded on täidetud kõigil elukindlustusseltsidel.
  • Kõik elukindlustusseltsid tegutsesid kolmandas kvartalis kasumlikult.
  • Üle poole kindlustusmaksete mahust tuli elukindlustusseltside filiaalidest Lätis ja Leedus. 
  • Kindlustusandjatel on klientide ees suures mahus finantsgarantiiga kohustusi. Finantsgarantii pikaajaline tagamine on kindlustusandjatele suurim risk, kuivõrd keskkond ei ole investeerimiseks soodne ning tehniliste eraldiste hindamiseks määratud intressimäär on pikka aega olnud väga madal.